ยิวที่เป็นอาหรับที่อยู่ในอิสราเอลปัจจุบันซึ่งน่าจะมีเชื้อสายจากยิวโบราณ

17

หลายคนแปลกใจว่า ทำไมยิวในอิสราเอลปัจจุบันมันจึงได้เหมือนฝรั่งนัก ทำไมไม่เหมือนกับพวกอาหรับ ทั้งที่ตามคำกล่าวอ้างทุกหลักฐานที่แข็งแรงนั้น อิสราเอลหรือยิวและอาหรับนั้นต่างก็เป็นพวกสายเลือดเผ่าพันธุ์ เซไมท์ หรือเซเมติก เหมือนกัน ซึ่งยิวน่าจะมีหน้าตาแบบแขกอาหรับมากกว่ายิวที่เป็นเชื่อสายเดิม 12 เผ่าของอิสราเอล ที่มีเชื่อสายเดียวกับอาหรับนั้น ถึงเวลานี้ ก็ไม่มีใครแน่ใจว่าแต่ละเผ่านั้นไปอยู่ที่ไหนกันบ้างในโลก บางเผ่าก็หายไปก่อนหน้านี้นานแล้ว เช่น เผ่าเบนยามิน เป็นเผ่าของน้องคนสุดท้องของตระกูล ซึ่งไม่ค่อยจะได้มีบทบาทนัก ไม่เหมือนกับ เผ่ายูดาห์(ยิว)ที่มีลูกหลานมากมาย เผ่า เลวี ที่มีหน้าที่สำคัญในพิธีกรรมในศาสนายิว

ส่วนยิวที่เป็นอาหรับที่อยู่ในอิสราเอลปัจจุบันซึ่งน่าจะมีเชื้อสายจากยิวโบราณนั้นอาจจะไม่ได้อพยพไปไหนไกลนัก หรืออาจเคลื่อนย้ายวนเวียนอยู่ในแถบตะวันออกกลางแล้วกลับมาอยู่ปาเลสไตน์ใหม่ แต่ยิวพวกนี้กลายเป็นชนชั้นที่ไม่มีส่วนในนโยบายการปกครองของประเทศอิสราเอลแต่อย่างใด หลายคนก็เคร่งครัดปฏิบัติแต่ศาสนาอยู่ในชุมชนของตนซึ่งศาสนายิวนั้นมีกฎเกณฑ์มากมายในการดำเนินชีวิตทั้งการเป็นอยู่และการกิน เช่นพวกนี้จะไม่ดูทีวี จะต้องสวดมนต์ตามเวลา ไม่กินหมู และไม่กินเนื้อกับนมปนกัน แต่งตัวเหมือนกัน ไว้ผมยาวและไว้จอนยาว ฯลฯ ซึ่งทางการก็ปล่อยไว้โดยไม่ให้เข้ามาเกี่ยวกับการเมืองแต่ก็ให้มีตัวแทนมีที่นั่งในสภา ส่วนยิวที่เคร่งครัดนี้อาจจะมียิวฝรั่ง ที่ศรัทธาความเชื่อแบบยิวโบราณก็อาจเข้ามาอยู่ด้วย หรือทำตัวเหมือนยิวโบราณอย่างเคร่งครัดก็มีบ้าง

เราอาจจะเห็นกลุ่มนี้นานๆออกมาประท้วงรัฐบาลบ้างบางที  เช่น รัฐไม่ยอมหยุดทำงานทุกอย่างในวันสะบาโต(คืนวันศุกร์-เย็นวันเสาร์)ตามที่พระคัมภีร์เดิมสั่งไว้ หรือรัฐทำบางอย่างที่ขัดกับหลักการศาสนา หรือคัดค้านการตั้งรัฐอิสราเอลใหม่ขึ้นมาอีกครั้งบนแผ่นดินปาเลสไตน์ เพราะขัดกับพระคัมภีร์เดิมที่กล่าวไว้ และให้ยอมรับชะตากรรมที่พระเจ้ากำหนด เพราะถ้าเกิดรัฐอิสราเอลใหม่ยิวจะถูกทำลายล้างจนหมดพันธุ์ ตามคำทำนายโบราณ  (ยิวโบราณจะเรียกยิวฝรั่งเหล่านี้ว่า พวก ไซออนิสต์(Zionism)) ยิวพวกนี้ก็จะไม่เชื่อคัมภีร์ตัลมูด และสงสัยความเป็นมาของคัมภีร์นี้ เพราะมิได้เป็นคัมภีร์ที่พระเจ้าประทานให้ชาวอิสราเอล ตามประวัติที่กล่าวไว้ของชาวยิว 12 เผ่า